สร้างเครื่องจักร

บริษัท เอ็น.เอส.แอล. แมชชีนนิ่ง จำกัด รับงานซ่อม สร้างเครื่องจักร ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร ในอุตสาหกรรม งานผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเหล็กที่มีทั้งเครื่องรีด เครื่องตัด เครื่องพับ และขึ้นรูปงานผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตยาง และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของยาง งานผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเซรามิค งานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมน้ำตาล

N. S. L. Machining Co.,Ltd. บริษัท เอ็น.เอส.แอล. แมชชีนนิ่ง จำกัด
รับงาน สร้าง ซ่อม เครื่องจักร ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร ในอุตสาหกรรม
งานผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเหล็กที่มีทั้งเครื่องรีด เครื่องตัด เครื่องพับ และขึ้นรูป
งานผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตยาง และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของยาง
งานผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเซรามิค
งานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมน้ำตาล

©Copy right 2010-2011 http://www.nsl.co.th/ Tel. +66 38 452323-5 Fax: +66 38 452322